Home

Vessel Traffic Services (VTS) is al jaren een begrip voor de scheepvaart en zorgt o.a voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.
Deze dienstverlening wordt regelmatig aangepast aan moderne technieken.
Omdat taken van de VTS intensiever en ook interactiever worden moet de kwaliteit van de VTS Operator hoog zijn.

In de toekomst komen zaken als Vessel Traffic Management (VTM), risicomanagement, safe passage plan, lock planning management en slot management aan bod waar Racon al enige tijd mee bezig is om de plaats van de VTS Operator zeker te stellen en in te passen.
Dat doen wij, vaak onzichtbaar voor de leden, omdat Racon een groep Nautisch Specialisten vertegenwoordigd nl. jullie, de VTS operators.

Jaren geleden heeft het bestuur gekozen om samen te werken met andere organen zoals havenbedrijven, Rijkswaterstaat en vele andere belanghebbenden.
Daarom zijn wij onafhankelijk en is het bestuur breed vertegenwoordigd.
Racon wordt als vraagbaak gezien bij vraagstukken op het gebied van de verkeersbegeleiding.Ook bewaken wij procedures en afspraken zodat er een eenduidig systeem in Nederland gewaarborgd is.
Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan individu of groep.
Racon staat voor onafhankelijk, een betrouwbare partner, een groep specialisten op het gebied van verkeersbegeleiding en is resultaatgericht.
Samenwerken is ons motto.

Evert Prijs

Voorzitter Racon.