Racon

De Racon, het Gilde van Nautische Verkeersdienstmedewerkers Nederland, is opgeheven per 29-12-2016.
Deze site zal vóór 01-06-2017 uit de lucht gaan.

Racon, wat betekent dit woord? Officieel is het Radio Communication the Netherlands.

Racon, voor een aantal mensen is het woord een afkorting, maar voor de verkeersbegeleiders in Nederland en België een begrip. 
Ooit is Racon begonnen als een vakbond die opkwam voor de verkeersbegeleiders in Rotterdam. 
Op de oude post Tankhoofd hebben een aantal verkeersbegeleiders in 1975 de koppen bij elkaar gestoken en het idee geopperd dat er een verbond moest komen om de beroepsgroep te vertegenwoordigen.

Eind jaren 80 is er wegens veranderingen in de vakbond wereld een omwenteling gekomen en werd de vakbond omgezet in Racon, Gilde van Nautische Verkeersdienstmedewerkers Nederland.

Namen als E. Eikelhof, Goffe Halma, Hans Dijkhuizen, Piet Sterrenburg en Ko Goud die allen de status erelid aan hun naam mogen verbinden, maar ook al die anderen die vele, vele uren van hun tijd en energie hebben gestoken in hun trots, het Gilde zijn wij heel veel dank verschuldigd.

Ik ben er van overtuigd, en met mij alle bestuursleden, dat er naar Racon werd geluisterd. 
De inzet van al die man- en vrouwjaren heeft ertoe geleid dat de opleiding, de status en het niveau van de hedendaagse VTS Operator hoogwaardig is en blijft.

Dat dit niveau blijft zal ik niet in twijfel trekken, wat mij wel ernstig zorgen baart is dat er niet meer naar de beroepsgroep wordt geluisterd. 
Niet meer op landelijk niveau waar Racon goed vertegenwoordigd was. 
Maar ook niet op sociaal niveau zoals het rooster problematiek en verbondenheid bij andere collega’s in het land. 
Mede omdat het Gilde nu moet stoppen omdat er niemand is opgestaan die het belangrijk genoeg vind om die verbondenheid en landelijk inzicht op ons vak te behartigen, verzand elke verkeerscentrale in hun eigen eiland. 
Het is niet meer zo ver weg dat er slechts 2 landelijke centrales komen die het verkeer niet meer lokaal regelen maar meer als paraplu reageren op incidenten en dat alleen maar managen. 
Kortom, het vak VTS operator zal over niet al te lange tijd ophouden met bestaan en kunnen de zittende mensen zich om laten scholen tot VTS floor operator en samen met 25 andere collega’s een stuk Nautisch Nederland onder hun hoede nemen.

Racon houd op met bestaan, voor de zittende collega’s: het ga u goed.

Evert Prijs

Ex voorzitter Racon.